Advisering bij letselschade

Ergotherapie en letselschade

Advisering en behandeling ergotherapie bij letselschade kan in het verlengde liggen na de behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.  

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade.

Een beroepsziekte als OPS, asbestose, RSI e.d. kunnen ook vallen onder de categorie letselschade.  

Het kan waardevol zijn om een ergotherapeut in te schakelen, omdat de deskundigheid op het gebied van medische, psychologische en sociaal-maatschappelijke kennis wordt gekoppeld aan kennis van het dagelijks handelen. Een ergotherapeut is expert op dit gebied. De volwaardige en betekenisvolle participatie van een cliënt is het uiteindelijke doel van de ergotherapeut.

De gebieden die aandacht kunnen of moeten krijgen zijn het oppakken van activiteiten in het huishouden, werk en vrije tijd. Het weer zelfstandig kunnen uitvoeren van de dagelijkse activiteiten is een belangrijk uitgangspunt van de ergotherapie waarbij het er om gaat dat de cliënt zijn leven weer op de rit krijgt en hij/zij weer een betekenisvol leven kan leiden. Indien na letsel sprake is van een blijvende beperking dient samen met de cliënt worden gekeken hoe zijn/haar leven weer vorm kan krijgen op een andere manier dan voorheen en welke waarden en rollen van de cliënt daarbij van belang zijn.

Manier van werken
Tijdens de advisering bij letselschade vindt er een intake en een analyse van de activiteiten plaats, thuis of op het werk, en verkrijg ik zicht op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Door advies, training en gebruik van hulpmiddelen is de cliënt vaak tot meer in staat dan wordt gedacht. 

Adviezen, woningaanpassingen en hulpmiddelen worden met de cliënt uitgezocht en zo nodig getest op bruikbaarheid. Een advies-rapportage wordt opgesteld na de analyse en keuze van de nodige voorzieningen. 

Wie zijn de opdrachtgevers?
Letselschadeadvocaten en expertisebureau’s doen een beroep op een ergotherapeut voor advisering en/of behandeling bij letselschade. Op eigen Kracht werkt samen met bijv. Bureau Metzorg uit Nijverdal. De cliënt kan ook zelf contact opnemen met de praktijk. Vaak is er echter sprake van overleg met de verzekering of de vertegenwoordiger van de verzekering waarbij de aansprakelijke partij is verzekerd. Op eigen Kracht werkt in opdracht van beide partijen en met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt.

Een goede samenwerking met cliënt en alle partijen is van cruciaal belang voor een goed verloop van de advisering/behandeling.

U kunt hier de flyer over Letselschade downloaden of lezen. Voor een kennismaking kunt u contact opnemen met Buddha Ossewaarde, praktijkhouder van “Op eigen Kracht”. Zie de contactgegevens.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Letselschade