Praktijkvoorbeeld

Samenwerken aan arbeid

U heeft in uw werk steeds meer moeite om mee te komen in het tempo van het bedrijf. ’s Avonds bent u uitgeblust en tot geen activiteiten meer in staat. De ergotherapeut kijkt met u naar mogelijke oorzaken: ergonomie op de werkplek, interne werkhouding, werkdruk, ziekte, motivatie.  Samen kijken we naar de mogelijkheden om uw werk met plezier uit te kunnen blijven voeren indien mogelijk en naast uw werk ook nog activiteiten te kunnen ondernemen. Wij kijken samen naar een evenwicht tussen wat u aankan (belastbaarheid) en wat van u wordt verwacht of wat u van u zelf verwacht (belasting).