Specialismen

Specialismen van Op eigen Kracht:

1- Werk en re-integratie (zie aparte pagina en  http://www.reintegratieopeigenkracht.nl/ )

2- Advisering en letselschade  (zie aparte pagina )

3- Zitten en zitbelastingsanalyse (zie ook aparte pagina)

4- Chronische Pijn en ergotherapie (zie hieronder)

5- Woningaanpassingen en ergotherapie (zie hieronder)

6-  WMO advisering naar gemeenten (zie hieronder )

 

Wat is comfortabel zitten?

Wat is comfortabel zitten?

3- Zitten en zitbelasting: Bewust zitten en staan

Moet u in uw werk of thuis veel zitten of staan? Dan is een goede zit- en stahouding heel belangrijk. Want een verkeerde houding kan klachten geven en zelfs tot ziekteverzuim leiden. Goed leren zitten en staan is eenvoudiger dan u denkt, alleen de meeste mensen weten niet hoe dit werkt. Op eigen Kracht heeft een methode ontwikkeld die u bewust maakt hoe u zit en staat. Wanneer zit of staat u lekker en wanneer niet? Wat past bij uw lichaam? Stapsgewijs ervaart u zelf wat voor u de beste zit-of stahouding en werkhoogte is.

Op eigen Kracht voert ook specialistische zit-diagnoses uit in samenwerking met mogelijk in de toekomst een nieuwe partner . Dit bedrijf verzorgt  zitvoorzieningen op maat voor mensen die door ziekte of beperking langdurig zitten en daar klachten van krijgen. Ook in een werksituatie kan het noodzakelijk zijn om een zitvoorziening op maat te realiseren.

4- Chronisch pijn en ergotherapie
Als pijnklachten niet overgaan, ontstaat soms een vicieuze cirkel van minder bewegen en nog meer pijn. Veel mensen zien dan af van de leuke dingen in het leven waardoor alleen dingen die ‘moeten’ overblijven, zoals werk of huishouden. Ergotherapie helpt een dergelijke neerwaartse spiraal voorkomen door praktisch met u mee te kijken naar uw dagbesteding. Waar liggen knelpunten en hoe kunt u uw bezigheden zo verdelen dat u de balans en het plezier terugvindt? Ieder mens is uniek en Op eigen Kracht stemt zijn aanpak daarom helemaal af op uw persoonlijke situatie. Desgewenst werkt Op eigen Kracht samen met andere deskundigen als een fysiotherapeut, een bewegingsagoog of psycholoog.
U kunt hier de Flyer Chronische pijn lezen of downloaden.

De richtlijn voor Chronische Pijn en Ergotherapie is vanaf 2014 januari beschikbaar en kan worden besteld via de mail of telefoon.

5- Woningaanpassingen en ergotherapie
Heeft u een hoger aanrecht nodig of juist een laag werkblad waar u met een stoel goed bij kunt? Op eigen Kracht begeleidt en adviseert bij woningaanpassingen. Zo’n advies begint met een inventarisatie van alle knelpunten in uw huis. Een knelpunt betekent niet automatisch dat u iets aan uw woning hoeft te veranderen. Sommige problemen kunt u op een eenvoudiger manier verhelpen. Als blijkt dat u woningaanpassingen nodig heeft, dan begeleidt Op eigen Kracht u desgewenst bij een aanvraag voor vergoeding van uw gemeente en bij de uitvoer van de werkzaamheden. Kleinere aanpassingen voert Op eigen Kracht eventueel zelf voor u uit.

6- WMO advisering voor gemeenten
Als gemeente krijgt u vaak de meest uiteenlopende WMO-aanvragen voor (woning)aanpassingen. Soms is het lastig te beoordelen of een voorstel voor (woning)aanpassing noodzakelijk is en of de aanvraag de juiste oplossing biedt. Heeft u twijfels? Vraag Op eigen Kracht dan om advies of een second opinion. Dit voorkomt wellicht een kostbare bezwaarprocedure en leidt tot een eerlijke, adequate reactie naar uw burgers.

Buddha Ossewaarde heeft ervaring in de indicatie van woningaanpassingen en hulpmiddelen destijds via de WVG (nu de WMO) in de gemeenten Deventer, Zutphen, Apeldoorn, Epe, Vaassen, Brummen en Voorst als gedetacheerde ergotherapeut van ViaReva revalidatiegeneeskunde bij de GGD en het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan Oost Veluwe en Salland, werd op een gegeven moment CIZ).