Werk

Aan het werk

Zie ook website van Op eigen Kracht, Centrum voor Zitexpertise voorheen Reintegratie Op eigen Kracht: 

Heeft u een medewerker die dreigt uit te vallen. Op Eigen Kracht biedt verschillende trajecten aan om medewerkers de balans te laten hervinden in hun werk. Voor een kennismakingsgesprek met u als werkgever en/of als werknemer neemt u contact op met Buddha Ossewaarde, adviseur en praktijkhouder.

Trajecten
Als een medewerker na een ingrijpende ziekte weer gaat werken, zijn er vaak nog beperkingen. Ergotherapie bespoedigt en vergemakkelijkt de terugkeer naar het werk. Op eigen Kracht inventariseert de problemen, kijkt of er aanpassingen nodig zijn en begeleidt de medewerker in het hervatten van zijn taken. Ergotherapeutische begeleiding is zinvol na uitval door onder andere chronische pijnklachten, een beroerte, of een burn-out.

Preventietrainingen
Gezonde arbeidsomstandigheden maken het werk niet alleen makkelijker en plezieriger, u voorkomt daarmee ook ziekteverzuim. Op eigen Kracht licht uw bedrijf ergonomisch door en verzorgt groepstrainingen en individuele begeleiding aan medewerkers. Dreigt uw werknemer uit te vallen dan kan Op eigen Kracht met een gerichte aanpak een verzuimpreventie traject starten.

Een offerte kan vrijblijvend worden aangevraagd.

Aandachtspunten zijn:

  • inrichting van de werkplek;
  • omgaan met stress en werkdruk;
  • planning en spreiding van taken;
  • bewust zitten, tillen en staan.

Trainingen Stressmanagement
Vrijwel iedereen heeft wel eens last van stress. Als deze stress te lang aanhoudt, ontstaan klachten zoals slecht slapen, concentratieverlies, gevoelens van tekort schieten of snel geprikkeld zijn. Met de trainingen Time Pressure Management en Taakconcentratie houdt u stress binnen uw bedrijf beheersbaar.

TPM/Time Pressure Management
Merkt u dat een medewerker moeite mee heeft onder tijdsdruk te werken? TMP is een methode om anders te leren omgaan met tijdsdruk. Wat doe je als een klant vanmiddag nog antwoord verwacht op een ingewikkelde vraag, terwijl je telefoon voortdurend rinkelt ? Medewerkers leren om taken waarbij ze tijdsdruk ervaren, op te delen in stappen en gestructureerd uit te voeren. Deze methode is ook effectief bij mensen die trager reageren door bijvoorbeeld een beroerte.

Taakconcentratie
Veel klachten ontstaan doordat mensen sneller werken dan bij hun past. Bij taakconcentratie onderzoeken cursisten samen met de ergotherapeut, welk werktempo en ergonomische houding past bij hun lijf en persoonlijkheid. Stap voor stap leren cursisten een nieuw werktempo. In deze training is ook aandacht voor planning en een goede ergonomische houding. Uiteindelijk ervaren deelnemers weer meer plezier en rust in hun werk. Ook bij taken die voorheen klachten opleverden.

Cursus ergonomie in bewust zitten, tillen en staan
Als medewerkers lang moeten zitten, staan of veel tillen, is het belangrijk dat ze dit op een gezonde manier doen en dat hun werkplek ergonomisch klopt. Op eigen Kracht biedt groepstrainingen en adviseert individuele medewerkers. Een offerte kan vrijblijvend worden aangevraagd.