Visie

Visie in handen (c) ErgoTherapie Op Eigen krachtPraktijk voor Ergotherapie “Op Eigen Kracht” gaat uit van de mens als een eenheid. Mijn visie is dat u centraal staat. Om u heen staan uw gezinsleden, familie, vrienden, kennissen, collega’s en uw behandelaar(s). 

Binnen uw leven heeft u vragen, verlangens en wensen. Als u door een ingrijpende verandering, een handicap, of een ziekte niet meer kan doen wat u graag wilt, bent u genoodzaakt om uw leven tijdelijk of blijvend bij te stellen. U zult uw manier van leven misschien moeten veranderen.  Dit kan soms ingrijpende gevolgen hebben voor u en ook voor de mensen om u heen. Die gevolgen uiten zich op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak. Het kan zijn dat u niet meer weet wat uw mogelijkheden en beperkingen nu precies zijn. U kunt het gevoel hebben vast te zitten in een draaikolk, een vicieuze cirkel naar beneden. 

Binnen de ergotherapie kijken wij juist naar uw mogelijkheden en indien nodig adviseren, begeleiden en/of behandelen wij u om uw activiteiten op een andere manier vorm te geven. Als ergotherapeut boor ik uw eigen kracht aan, zodanig dat u zelf uw beslissingen neemt en zelf het roer in eigen hand houdt. Zo kan er meer harmonie en evenwicht bij u zelf en in uw omgeving ontstaan, ook al is er sprake van een chronische en/of progressieve ziekte. Van belang is dat u de regie houdt en op die manier optimaal participeert in denken en doen in uw leven en uw omgeving. De cirkel wordt dan weer compleet of completer. Als ergotherapeut begeleidt ik dat proces op een praktische manier.